КУХНЯ

Кухнята е сред помещенията в дома, които трябва да се почистват най-често. Здравословната грижа изисква и редовно почистване. Чистата среда е предпоставка за здравословен живот.

При всяко посещение почистваме:

 • Почистване на мивка и смесители

 • Почистване на хладилник (външно)

 • Почистване на фурна (външно)

 • Почистване на котлони

 • Почистване на абсорбатор (външно)

 • Почистване на други кухненски уреди (външно)

 • Почистване на шкафове (външно), кухненски плот и маса

 • Прахосмучене на подовете

 • Забърсване на подовете с моп

 • Отстраняване на паяжини

 • Почистване на прах

Веднъж месечно почистваме:

 • Почистване на хладилник (вътрешно)

 • Почистване на фурна (вътрешно)

 • Почистване на други кухненски уреди (вътрешно)

 • Почистване на шкафове (вътрешно)

 • Почистване на прозорци

 • Почистване на корнизи

 • Изпиране на пердета

 • Почистване на врати и дръжки

 • Почистване на осветителни тела и ключове

 • Почистване на филтрите на абсорбатора

 • Почистване на кухненски столове